Hur kommer fler i arbete?

Hur kommer fler i arbete? Är enkla jobb det enkla svaret?   Socialdemokraterna i Gävle bjuder in till ett öppet tema-möte där vi, tillsammans med spännande gäster med olika infallsvinklar, diskuterar hur vår arbetsmarknad och vår arbetsmarknadspolitik behöver utvecklas för att nå målet om lägst arbetslöshet inom EU till 2020.   Mötet sker i form…

Läs mer

Medlemsmöte Transport S-fackklubb

2014 är valår kanske en av de viktigaste val år vi haft på senaste tiden. Om en Alliansregering skulle få ytterligare mandat att styra så vet vi inte om det finns något kvar att strida om, deras offensiva politik mot svensk arbetsmarknad har mer eller mindre satt våra möjligheter att påverka ur spel. Det viktiga…

Läs mer

Årsmöte Arbetarekommunen

Mer info senar

Läs mer

fsdfsdfsdfsdf sdsdf sdf sdfsdfsdfsdf sdf sd

Läs mer

Rubrik

test gujerowjkg0åwertwe tserw wjkwjiprjip r jipi io hio årtoåhiwerpiohop1§ iophweweiophrehiooph werioh wjag dghodoa shdoqw  å0ejh ep09ue w rttrwwtopwwuioptwuptupuprtupwupwertiotuweperuiop             ddsdkahsdoshaasoasfhioasfhioasfhioasfhio

Läs mer
facebook Twitter Email