LÄR KÄNNA SOCIALDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I KOMMUNENS NÄMNDER: OMVÅRDNADSNÄMN…

LÄR KÄNNA SOCIALDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I KOMMUNENS NÄMNDER:

? OMVÅRDNADSNÄMNDEN – MATILDA SUNDQUIST BOOX

Jag heter Matilda Sundquist Boox och är 1:e vice ordförande i Omvårdnadsnämnden. Jag är socionom och bor på Gävle Strand. Mitt politiska engagemang startade för 15 år sedan och grundar sig i den ojämlikhet och orättvisor som finns i samhället. Socialdemokraterna kommer alltid att vara i opposition till ojämlikhet och orättvisor.

? Vilka frågor från majoritetens 100-punktsprogram ser du fram emot att jobba med?

Jag ser fram emot att genomföra satsningar för Gävles äldre och ge dem en guldkant på tillvaron. Gävle ska bli en äldrevänlig kommun och vi ska ansöka om medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer. Jag ser fram emot att bygga fler trygghetsboenden, bredda utbudet av kultur- och hälsoaktiviteter, förbättra smakupplevelserna, utöka tillgången på hjälpmedel, möjliggöra fler tekniklösningar och öka möjligheten till utevistelse för Gävles äldre. Vi lägger fokus på förebyggande arbete vilket är en jämlikhetsfråga som kommer att bidra till ökad livskvalité för många över tid.

? Vilka utmaningar ser du?

Vi har fantastiska medarbetare som behöver ha fler kollegor. Inom hela välfärdssektorn brottas vi med utmaningar kring kompetensförsörjning. Inom Omvårdnadsnämndens verksamhet finns flera bristyrken vilket är en utmaning både på kort och lång sikt.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email