LÄR KÄNNA SOCIALDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I KOMMUNENS NÄMNDER: UTBILDNINGSNÄMN…

LÄR KÄNNA SOCIALDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I KOMMUNENS NÄMNDER:

? UTBILDNINGSNÄMNDEN – LISA TREVITT

Jag heter Lisa Trevitt och jag är vice ordförande i Utbildningsnämnden. Jag bor i Forsbacka med min man Simon och våra tre barn som är 1, 4 och 6 år. Jag är uppvuxen i Andersberg och har sedan gått på Sörbyskolan och Vasaskolan innan studier i Uppsala och utomlands. Under flera år pluggade och jobbade jag bland annat på Nya Zeeland och i England och var borta från Gävle i 11 år innan jag flyttade tillbaka. Jag har aktivt valt att bo i Gävle då det är en dynamisk stad som känns både stor och liten. Gävle erbjuder närhet till huvudstaden, landsbygden, havet och fjällen, allt i ett.

? Vilka frågor från majoritetens 100-punktsprogram ser du fram emot att jobba med?

I vårt 100-punktsprogram finns målet att vi ska vara en av Sveriges 50 bästa skolkommuner och det vill jag göra allt för att åstadkomma. Vi ska höja resultaten och både pojkars och flickors möjligheter till bra studiegång ska prioriteras. Fokus är på god organisation, rekrytering av de bästa lärarna, god studiero och stimulerande miljöer. Barngrupper i förskolan ska minska och elevhälsan stärkas. Utmaningarna är många men jag tror på människan och särskilt på våra lärare. De är våra hjältar och de som lyfter de kommunala förskolorna och skolorna i vår kommun.

? Vilka utmaningar ser du?

Skolan i Gävle är fantastisk på många sätt men det finns utmaningar. Resultaten varierar mellan skolor och vi har brist på legitimerade lärare. Barnen har rätt till en likvärdig, kvalitativ skolgång och det är vår uppgift att se till att de får det.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email