INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: LOKAL KRAFTSAMLING I ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATI…

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: LOKAL KRAFTSAMLING I ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD

Bara under de senaste månaderna har flera fall uppmärksammats där kvinnor i Gävle utsatts för dödligt våld. Varje fall är ett fall för mycket!

Majoriteten i Gävle kommun S, L, C och MP arrangerade idag en frukosthearing med brett deltagande från myndigheter och civilsamhälle för att kraftsamla i det lokala arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

– Det våld och förtryck som framförallt kvinnor utsätts för är ett allvarligt samhällsproblem. Flera samhällsaktörer gör ett avgörande arbete idag men det krävs ytterligare kraftfull politik på alla nivåer och stärkta gemensamma insatser som både förebygger och förhindrar våld i nära relationer och hedersvåld, men också säkerställer bättre stöd till våldsutsatta, säger Åsa Wiklund Lång, Kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

– Majoriteten kommer som ett första steg efter hearingen initiera ett arbete för att Gävle kommun ska anta en strategi för en kommun fri från våld både i nära relationer och i offentliga miljöer. Men också se över hur Kvinnojouren Blåklockan kan få en mer långsiktig finansiering för sitt viktiga arbete i att skydda våldsutsatta kvinnor, fortsätter Åsa Wiklund Lång.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email