FLER VERKTYG FÖR ETT TRYGGARE GÄVLE – BESLUT IDAG I KOMMUNSTYRELSEN Oavsett …

FLER VERKTYG FÖR ETT TRYGGARE GÄVLE
– BESLUT IDAG I KOMMUNSTYRELSEN

Oavsett var du bor, jobbar eller rör dig så ska du känna dig trygg. Det är grunden för tilliten till samhället, mellan människor och en stad som håller ihop.

En del i det trygghetspaket som ingår i den kommunbudget som vi och våra samarbetspartier i Majoriteten har presenterat är att ytterligare stärka de insatser som kommunen gör för att komplettera alla de betydelsefulla insatser som görs dagligen av Polisen, Socialtjänsten och dess fältassistenter, skolan, föreningslivet och fritidsgårdarna. Nu tas nästa steg för att komplettera med fler verktyg från kommunens sida.

Idag ställde sig kommunstyrelsen bakom att Gävle kommun nu ansöker hos Polisen för att få införa LOV 3-områden med kommunala ordningsvakter i delar av centrala Gävle, delar av Sätra och Andersberg. Kommunstyrelsen ställde sig också bakom att ansöka hos Datainspektionen för att få sätta upp fler trygghetskameror på brottsutsatta platser.

– De utvalda platserna och avgränsningen för kommunala ordningsvakter och fler trygghetskameror är noga framtaget brett tillsammans med till exempel Polisen, Socialtjänsten, Gavlegårdarna och kommunens säkerhetsavdelning. Det är ett genomtänkt förslag med de platser där dessa insatser bedöms göra störst nytta. Med detta så vill vi lägga till ytterligare verktyg i kommunens arbete för att förebygga brott men också brottens orsaker, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email