BARNRÄTTSFRUKOST OM EN MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA BARN Under dagens barnrätts…

BARNRÄTTSFRUKOST OM EN MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA BARN 👦👧

Under dagens barnrättsfrukost presenterade både Rädda Barnen och Riksidrottsförbundets SISU-Gävleborg hur barnens förutsättningar ser ut idag och vilka insatser görs inom ramen av Rörelsesatsningen i skolan.

RF har haft sedan 2018 ett uppdrag av den S-ledda regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. I Rörelsesatsning i skolan i Gävle går RF-SISU tillsammans med Gävle kommun ihop med Rädda Barnen för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande, tryggare och mer inkluderande skola och fritid. Att satsningen sker tillsammans med Rädda Barnen möjliggör insatser för de barn som har särskilt utsatta levnadsförhållanden vilket gör satsningen extra hållbar och inkluderande.

Rörelsesatsningen i skolan är en del av Gävle Kommuns arbete med social hållbarhet. Målet för satsningen är att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att kunna, vilja och våga röra sig hela livet. Alla barn, oavsett förutsättningar ska ha rätt till en meningsfull och rolig fritid. 🌹
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email