YTTERLIGARE INSATSER FÖR KRAFTIGT HÖJDA SKOLRESULTAT Idag har kommunfullmäktige…

YTTERLIGARE INSATSER FÖR KRAFTIGT HÖJDA SKOLRESULTAT

Idag har kommunfullmäktige haft sitt sista möte innan sommaruppehållet. Ett av de beslut som fattades idag är att ytterligare stärka upp arbetet för att lyfta resultaten i Gävles skolor.

Vi har tillsammans med våra samarbetspartier i kommunen höga ambitioner på skolans område. Det har vi eftersom gymnasiebehörighet och en gymnasieexamen är avgörande för elevernas framtida möjligheter. Både för vidare studier, men även för att få jobb, etablera sig på arbetsmarknaden och forma sitt liv.

Nu avsätts ytterligare medel för att stödja arbetet med kraftigt höjda skolresultat i Gävles skolor utifrån den delårsrapport som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit del av. Fokus ska ligga på att förstärka och stödja genomförandet av prioriterade insatser. Som en del i detta kan ytterligare fokus på lärarnas förutsättningar och kompetensutveckling bli aktuell.

– Varenda elev i Gävle ska klara sin utbildning. Skolinspektionens granskningar visar att vi är på rätt väg och det sker ett omfattande arbete på skolorna för att höja skolresultaten. Nu krokar vi arm med Utbildning Gävle för att se vad mer som kan göras, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email