Fler elever behöriga till gymnasiet i Gävle – glädje på Nynässkolan: ”Det lyfte extremt mycket”

FLER ELEVER BEHÖRIGA TILL GYMNASIET

Att bli behörig till gymnasiet och klara en gymnasieexamen är nyckeln till att få ett arbete och för att kunna plugga vidare. Tillsammans med våra samarbetspartier i kommunen har vi valt att göra kraftigt höjda skolresultat till ett av våra främsta mål att jobba för under mandatperioden.

Vi har prioriterat skolan i budget och vi har även fattat beslut om att förstärka ytterligare med en extern resurs för att göra ännu fler prioriterade insatser.

Nu kommer den glädjande nyheten att skolresultaten ökar och att fler av niondeklassarna är behöriga till gymnasiet. Ett viktigt trendbrott att bygga vidare på och ett kvitto på ett tålmodigt arbete från rektorer, lärare och elever!

Fler elever behöriga till gymnasiet i Gävle – glädje på Nynässkolan: ”Det lyfte extremt mycket”

83 procent av Gävles niondeklassare blev behöriga till gymnasiet, vilket är en förbättring med…


Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email