Med en S-ledd regering får de som har minst mest!

Med en S-ledd regering får de som har minst mest! 🌹

Bilden kan innehålla: text där det står ”I VAR BUDGET FAR DE SOM HAR MINST MEST! Förändring av ekonomisk standard och välfärdstjänster med anledning av budgeten for 2021. Procent 2,50 2,4 2,00 1,50 1,5 1,00 1,4 1,3 0,50 1,2 0,00 3 4 5 Lägre inkomster 6 8 Högre inkomster Bidrag fran disponibel inkomst (planbokseffekt) Bidrag fran välfärdstjänster (t.ex. vard, skola och omsorg) Socialdemokraterna”


Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email