Kommunalrådet i Gävle vill förbjuda religiösa friskolor

DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT DRIVA EN SKOLA

Skolan är till för kunskap och inte för religiösa samfund eller religiös fostran. Elever ska inte riskera att utsättas för påtryckningar eller otillbörlig påverkan under skoltid. Skattemedel ska heller inte gå till något annat än till elevernas…

Mer

Kommunalrådet i Gävle vill förbjuda religiösa friskolorLänk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email