GÄVLEBORNAS VÄLFÄRD SKA PRIORITERAS Det ska aldrig spela någon roll var du bor…

GÄVLEBORNAS VÄLFÄRD SKA PRIORITERAS 🌹 Det ska aldrig spela någon roll var du bor eller vilka förutsättningar du har personligen eller omkring dig. När du är i behov av hemtjänst och omsorg ska du kunna känna tillit för att du får den hjälp och stöd du behöver. Vi vet att vi politiskt kan bidra till…

Läs mer

GÄVLE KOMMUNS TILLVÄXT OCH UTVECKLING SKA KOMMA ALLA TILL DEL När vi växer, är…

GÄVLE KOMMUNS TILLVÄXT OCH UTVECKLING SKA KOMMA ALLA TILL DEL 🌹 När vi växer, är det vårt gemensamma ansvar att se till att vi kan växa tillsammans, på så sätt ökar vi sammanhållningen och tilliten mellan människor. Möjligheten att bo, arbeta, ha tillgång till goda livsmiljöer och utvecklas måste därför bli bättre i hela kommunen….

Läs mer

ETT TRYGGARE GÄVLE OAVSETT VAR DU BOR I Majoritetens gemensamma budget för Gävl…

ETT TRYGGARE GÄVLE OAVSETT VAR DU BOR I Majoritetens gemensamma budget för Gävle kommun 2020 prioriteras insatser för en tryggare kommun både här och nu, och på längre sikt. Oavsett var du bor och rör dig ska du känna dig trygg att leva i Gävle. Många olika aktörer spelar viktiga roller för en tryggare kommun….

Läs mer

Möten vecka 47 Tisdag den 19 november bjuder S-pedagoger in till ett öppet möte…

🌹Möten vecka 47🌹 Tisdag den 19 november bjuder S-pedagoger in till ett öppet möte ”Framtidens skolgårdar – har storleken betydelse?”. Träffa Daniel Olsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, som pratar och diskuterar med oss kring frågan ”Hur ska vi få plats med skolor & skolgårdar i en växande stad?” Plats: Brunnsgatan 56 Tid: Kl. 18.30 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Tisdagen…

Läs mer

Nu ringer vi medlemmar!

Länk till Facebook inlägg här!

Läs mer

EN BUDGET FÖR KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE SKOLRESULTAT OCH ÖKAT ELEVMÅENDE I GÄVLES SKO…

EN BUDGET FÖR KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE SKOLRESULTAT OCH ÖKAT ELEVMÅENDE I GÄVLES SKOLOR 👨‍🏫😊 Alla Gävles barn och unga ska ha lika förutsättningar att klara skolan, därför behöver våra skolor präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Att elever klarar sin skolgång ska alltid vara en politisk prioritet. Om eleverna ska kunna ha en meningsfull…

Läs mer
facebook Twitter Email