Framflyttad partikongress, medlemsmöten & studier! Partikongressen är fra…

Framflyttad partikongress, medlemsmöten & studier! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Partikongressen är framflyttad till 3-7 november 2021. Kongressen är på Svenska mässan i Göteborg. Detta betyder att sista datum för att lämna in motioner till kongressen är 31 mars 2021. Motionerna skickas till expeditionen info@gavle.sap.se 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Medlemsmöte i Hamrånge S-förening! Mötet gästas av Ahmed Amin, ordförande i Gävle arbetarekommun…….

Läs mer

Jag och Sanne har skrivit om utbildning som politisk prioritering. ”Vi vill se…

Jag och Sanne har skrivit om utbildning som politisk prioritering. ”Vi vill se ytterligare investeringar i människor och i utbildning. Att resurserna till fler högskoleplatser ska fördelas solidarisk, till de län som är hårdast drabbade av hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Att man ökar… Länk till Facebook inlägg här!

Läs mer

DET BEHÖVS EN KOMPROMISSLÖS KAMP MOT OJÄMLIKHETEN ”För att på djupet komma till…

DET BEHÖVS EN KOMPROMISSLÖS KAMP MOT OJÄMLIKHETEN ”För att på djupet komma till bukt med nyrekryteringen till kriminella nätverk och narkotikahandeln måste samhället också föra en kompromisslös kamp mot ojämlikhet, segregation och social utsatthet. Lika hårda tag krävs mot växande klasskillnader som… Mer Länk till Facebook inlägg här!

Läs mer

En jämlik skola som ger alla barn rätt kunskap är en självklar del i det starka …

En jämlik skola som ger alla barn rätt kunskap är en självklar del i det starka samhället. 🏫 Sedan den S-ledda regeringen tillträdde har stora satsningar gjorts på skolan. Nu fortsätter regeringen med den prioriteringen och landets skolor får mer resurser i statsbudgeten för 2021! 🌹 Länk till Facebook inlägg här!

Läs mer

Gävle kommun tvingas betala skolpeng till skola med koppling till extremister

STARKARE LAGSTIFTNING FÖRESLÅS FÖR ATT STOPPA OSERIÖSA AKTÖRER I SVENSK SKOLA Att få tillåtelse att driva en skola är ett mycket stort förtroende från samhället. Alla skolor ska hålla en god kvalitet och fokusera på kunskap och bildning för eleverna. Att våra skattepengar går till att investera i… Mer Gävle kommun tvingas betala skolpeng till…

Läs mer

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart! I…

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart! I statsbudgeten för nästa år satsar regeringen på att 👇 🌹 Skapa nya gröna jobb genom att ställa om svensk industri. 🌹 Gynna hållbara transporter och göra det smidigare för både privatpersoner och företag att välja… Mer Länk till Facebook inlägg här!

Läs mer
facebook Twitter Email