RÄTTVISEMILJONER TILL GÄVLE FÖR ATT BRYTA SEGREGATIONENRegeringen gör nu en lå…


RÄTTVISEMILJONER TILL GÄVLE FÖR ATT BRYTA SEGREGATIONEN

Regeringen gör nu en långsiktig satsning som fullt utbyggt kommer att innebära 2,2 miljarder årligen för att bryta segregation och klassklyftor i de områden där det behövs som allra mest.

Gävle är en av de kommuner som får ta del av rättvisemiljarderna. Det betyder att Gävle kommun kommer kunna stärka arbetet för ett jämlikt Gävle med fler satsningar för tidiga insatser i skolan, tryggheten på gator och torg, fler i arbete och utbildning och att stärka demokratin genom ökat valdeltagande.

En Socialdemokratiskt ledd regering gör skillnad!


Source It works with most iphone cases, and comes with a 4 feet lightning cable

facebook Twitter Email