Nomineringsdags!

Nomineringar till Socialdemokraterna Gävles årsmöte den 12 mars 2017

På årsmötet ska vi välja ny styrelse och revisorer enligt nedan. Vi ska även fastställa listor till kyrkofullmäktige.

Valberedningen vill ha in samtliga era nomineringar till den 27 januari 2017 per e-post: info@gavle.sap.se eller brev till: Socialdemokraterna Gävle, Brunnsgatan 56, 802 52 Gävle

 

Information om val av styrelse och revisorer.  

Det är av högsta vikt att alla som kandiderar till styrelsen har höga ambitioner med att åta sig ett uppdrag. Nedan har vi tillsammans punktat upp egenskaper och förmågor som vi tycker beskriver en sådan ledamot. Detta hoppas vi kan vara vägledande i arbetet med att ta fram kandidater.

 

 • Ser sig som en tydlig ledare i arbetarkommunen.
 • Tar egna initiativ och känner starkt ansvar.
 • Är beredd att avsätta tid för uppdraget (uppskattningsvis minst två-tre timmar i veckan).
 • Har tankar om hur arbetarekommunens arbetssätt och politiken kan utvecklas och är beredd att ta ansvar för att prova dessa.
 • Arbetar med den löpande verksamheten till exempel på våra arrangemang, sitta i eller leda arbetsgrupper, skriva protokoll och så vidare.
 • Vill vara en drivande kraft i att utveckla grundorganisationerna.
 • Delta på styrelse- och medlemsmöten samt arbetsdagar.
 • Engagerar sig i sin egen grundorganisation.
 • Om man inte kan närvara uppdaterar man sig på vad som sades.
 • Är intresserad av och uppdaterad på aktuella politiska frågor.
 • Vill representera arbetarekommunen i olika sammanhang och kunna berätta om vår verksamhet och politik.
 • Vill utveckla sina kunskaper och dela med sig av dem.
 • Är intresserad av och uppdaterad på de olika grenarna i arbetarrörelsen och vill ha kontakt med dem.
 • Är lätt att få tag i via mejl/telefon för snabb respons och resonemang.

 

Nedan finns en förteckning på de val som ska göras och vem som innehar posterna idag.

 

Ska nomineras till:                               Mandattid:   Innehar posten:

Kassör och VU ledamot                         2 år                Tommy Berger

 

Styrelsen 5 ordinarie                                2 år                 Lars Öberg och

Anders Bergsten, Ewa Löfqvist, Lena Ålander, Leyla Tarhan, Eva Älander

Fyllnadsval 1 ordinarie                           1 år                Fanny Eriksson

Styrelsen 3 ersättare                              1 år               Birgitta Öberg,  Frida Olsson och Lena Säfström

VU ledamot och vice ordförande          1 år                Ahmed Amin

VU ledamot och facklig ledare              1 år                Anders Bergsten

VU ledamot och studieorganisatör        1 år                Lars Öberg

Sekreterare                                            1 år               Anders Bergsten

Verkställande utskottet 3 ersättare        1 år                Ewa Löfqvist, Eva Älander och Lena Ålander

Revisorer 3 ordinarie                            1 år               Bengt Valdermarsson, Peter Bergström och Boel Fredriksson

Revisorer 3 ersättare                            1 år               Claes-Håkan Jansson, Madeleine Lindberg och

Alexander Engvall

 

Ett år kvar i styrelsen har: Elin Lundgren, Ahmed Amin, Niklas Nygren, Niclas Liljeqvist, Sergio Manzanares

 

 

Information om listorna till kyrkofullmäktige.

 

Kandiderar du till Kyrkofullmäktige så är din profil:

 • Är medlem i Svenska kyrkan.
 • Vill bidra till Svenska kyrkans utveckling.
 • Tar egna initiativ och känner starkt ansvar.
 • Är beredd att avsätta tid för uppdraget.
 • Arbetar med den löpande verksamheten i partiet.
 • Deltar på medlemsmöten.
 • Är intresserad av och uppdaterad på aktuella politiska frågor.
 • Vill utveckla dina kunskaper och dela med dig av dem. .

Nedan finns en förteckning på de som innehar uppdragen idag.

OBS! Att vi har ”tomma stolar” i kyrkofullmäktige i Valbo och Hille.

Det vill vi inte ha NÅGONSTANS så vår förhoppning är att alla gör ett bra nomineringsarbete så vi har många på våra listor inför kyrkovalet. Det blir också ändrade förutsättningar eftersom församlingar slås ihop.

Hille och Hamrånge får en gemensam lista, Gästrikekustens pastorat. Detsamma gäller för Valbo och Hedesunda, Valbo-Hedesunda pastorat.

Kyrkofullmäktige i Gävle pastorat

Ordinarie:   Roberth Krantz                Ersättare:    Sergio Manzanares

Lena Ålander                                         Wiveca Andersson

Ulf Bengtsson                                        Peter Bergström

Tord Wallén                                           Susanne van der Kaij

Eilis Normell                                          Jane Myrberg

Anders Markewall                                 Olle Lithner

Sanna Backeskog

Claes-Håkan Jansson

Mona Kolarby

Therese Holmli

Gun Grimsen

Kjell Johansson

 

Kyrkofullmäktige i Hille församling

Ordinarie:    Birgitta Öberg                 Ersättare:    Håkan Alenius

Sten Öberg

Niklas Nygren

Ann Hillin

Curth Holmström

Erica Embretsen Almer

Sune Eriksson

 

Kyrkofullmäktige i Valbo församling

Ordinarie:    Kenneth Ekberg              Ersättare:    Sören Hjärtström

Boel Fredriksson

Per Erlandsson

Anette Ståhl

Sten-Erik Nilsson

Jan-Eric Ericsson

Elvira Eriksson

Susanne Lindgren

Rolf Mårtensson

Ing Britt Holmblad

Ratko Rupar

Lars-Göran Ståhl

Nancy Gilberg

 

Ev. frågor besvaras av Björn via e-post: bjorn.haagg@gavle.se eller tel. 070-414 12 00 och Peter via e-post: peter.bergstrom@sosalarm.se eller tel: 072-209 65 10

Vänliga hälsningar

Björn Häägg avgående ordförande valberedningen
Peter Bergström tillträdande ordförande valberedningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Here is our updated list of what we would recommend in this regard

facebook Twitter Email