Förtroendevalda

På gavle.se kan du söka på alla ledamöter i fullmäktige, bolag och nämnder.

Gå in här.

Eller sök här nedan:

facebook Twitter Email