NU TAS NÄSTA STEG FÖR EN ISHALL MED ALLAKTIVITETSHUS I HEDESUNDA Nu är det dags…

NU TAS NÄSTA STEG FÖR EN ISHALL MED ALLAKTIVITETSHUS I HEDESUNDA🌹

Nu är det dags att förverkliga en efterlängtad investering som tagits fram i dialog med medborgarna. Vi har tillsammans med våra samarbetspartier i Majoriteten tidigare presenterat att vi kommer se till att bygga en ishall och i nästa steg allaktivitetshus i Hedesunda. Nu när bygglovet för ishallen har godkänts så tas ett viktigt steg för att byggandet ska kunna komma igång.

– I dialogerna med medborgarna i Hedesunda har det framkommit en önskan om en samlingspunkt för bygdens unga och förbättrade möjligheter till rörelse, sport och lek. Tack vare ett bra samarbete med den lokala utvecklingsgruppen kan vi nu bygga denna anläggning och fortsätta utveckla Hedesunda, säger kommunalrådet Jörgen Edsvik (S).

Den nya detaljplanen för området, som antogs av samhällsbyggnadsnämnden i april 2020, innebär att idrottsplatsen i Hedesunda kan utvecklas med nya byggnader för olika aktiviteter. Detaljplanen gör det bland annat möjligt att uppföra ishall, allaktivitetshus och andra tillhörande byggnader som besöksanläggningen kan kräva för att tillhandahålla god service och funktion.

– I den detaljplan som antagits har vi gjort det möjligt att bygga en ishall och ett allaktivitetshus. När vi nu har vi tagit beslut om bygglov för en ishall i Hedesunda så innebär det att en viktig och efterlängtad satsning i Majoritetens kommunbudget tagit nästa steg för att bli verklighet. Alla barn- och unga i kommunen ska ha jämlika möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer via länken i kommentarsfältet nedan.👇
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email