NU TRYGGAR OCH STÄRKER VI STÖDET FÖR KVINNOJOUREN BLÅKLOCKAN OCH MANSJOUREN STIC…

NU TRYGGAR OCH STÄRKER VI STÖDET FÖR KVINNOJOUREN BLÅKLOCKAN OCH MANSJOUREN STICKAN🌹

Våldet i nära relationer är ett dolt men omfattande samhällsproblem som återfinns i alla samhällsklasser. Det larmas dessutom att nu under pandemin så ökar våldet när isoleringen i hemmet blir större än i vanliga fall, vilket gör utsattheten ännu större för den som utsätts för våld av personen de bor med.

Gävle ska vara en kommun fri från våld i både hemmet och i den offentliga miljön och en viktig ambition vi arbetat för med våra samarbetspartier i kommunen är att få på plats en mer långsiktig och trygg finansiering för både Kvinnojouren Blåklockan och Mansjouren Stickan. Kvinnojouren ger skydd och stöd till kvinnor och barn som utsätts för förtryck, våld och hot om våld av en närstående och Stickan är en krismottagning för män i behov av stöd.

Idag kan vi presentera att Gävle kommun tillsammans med Blåklockan och Stickan inleder ett ideellt offentligt partnerskap (IOP) och har tecknat ett flerårigt avtal som innebär ett starkare samarbete, en mer långsiktig finansiering och bättre förutsättningar för jourerna att ge stöd till våldsutsatta och förebygga våld.

– Genom att teckna mer långsiktiga avtal med Blåklockan och Stickan kan vi både trygga och stärka finansieringen för deras verksamheter och insatser. Det är viktigt för att förbättra stödet till våldsutsatta och förebygga våldet. Det känns särskilt angeläget att vi fördjupar samarbetet just nu för att bekämpa våldet i nära relationer med tanke på att det larmas om en ökning av våldet på grund av den ökade isoleringen under pandemin, kommenterar Lars Öberg (S), Socialnämndens ordförande den nya satsningen.
Länk till Facebook inlägg här!

facebook Twitter Email